Dr Chris Shade är mannen bakom Quicksilver Scientific. Chris är biolog och hans forskning på grodor och dessas utsatthet för miljögifter ledde fram till de effektiva liposomala näringsprodukterna som Quicksilver skapar. Chris är också expert på kvicksilver och avgiftning. Se gärna hans seminarier på Youtube!