Ångerrätts- och returvillkor

Ångerrätt och retur
ME Nordic AB tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt att returnera varan, utan speciell anledning. Varan skall returneras i oförändrat skick och i originalemballaget. För majoriteten av våra produkter gäller även att plomberingen inte får vara skadad.

För retur måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit varan att du kommer skicka den i retur. Du har då rätt till återbetalning senast inom 14 dagar från det att du meddelat om returen. Vi måste dock få in varan eller få ett bevis på att varan återsänts innan pengarna betalas ut.

Kontakta oss via e-post eller telefon innan du skickar tillbaka produkten.

Kunden står för returkostnad enligt Postens portotabell och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Vi rekommenderar att returen sker med Posten Varubrev eller Posten Företagspaket. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Konsumentverkets ångerblankett
Du kan skriva ut Konsumentverkets ångerblankett och fylla i vid retur och du hittar den här.

Returadress
ME Nordic AB
c/o Mikael Loods Åkeri AB
Bolindervägen 14
635 10 Eskilstuna

Reklamation och tvist
För oss är det viktigt att du som kund är nöjd. Upplever du att vi inte har uppfyllt ett löfte eller att vi har levererat en produkt som inte motsvarar dina förväntningar så kontakta oss.

Kunden har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. ME Nordic AB måste bevisa i det fall felet inte varit ursprungligt de sex (6) första månaderna, därefter är det kunden som måste bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Kunden måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Kunden ska ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande.

Som privatperson har du även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få din sak prövad. ARN är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: halsonorden@nutrients.se

Retur vid reklamationsärende
Kunden skall kontakta ME Nordic AB innan en retur görs av en felaktig vara.

Tvist
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se

European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR):
För EU-medlemmar finns Tvistlösning på nätet för att hjälpa missnöjda kunder. Här kan du klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och hitta en neutral utomstående part som kan hantera ditt ärende.
European Commission Online Dispute Resolution